. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني  آقای محمدنیا زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني  آقای کریمی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني  آقای رضایی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني  آقای کوهی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني  آقای ضابطیان زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني  آقای جلالی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني  آقای رهبری زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني  آقای طوفانیان زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای گنجینه ای زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای مفید زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای خیرخواه زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای زارعی زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني  آقای مفید زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني  آقای سیادتی زعفرانیه خ فلاحی
مجتمع مسکوني  آقای احمدی زعفرانیه خ پسیان
مجتمع مسکوني آقای اندیشه زعفرانیه خ فیروزکوه
مجتمع مسکوني  آقای ابوترابی نیاوران کامرانیه
مجتمع مسکوني  آقای بنی آدم نیاوران کامرانیه
مجتمع مسکوني  آقای سیدانی نیاوران فرمانیه
مجتمع مسکوني  آقای کرباسچیان نیاوران فرمانیه
مجتمع مسکوني  آقای نعیمی   نیاوران فرمانیه
مجتمع مسکوني  آقای نعیمی نیاوران فرمانیه
مجتمع مسکوني  آقای بهارستانی   نیاوران خ خداوردی
مجتمع مسکوني  آقای کبیری  نیاوران خ خداوردی
مجتمع مسکوني گروه مهندسی مان نیاوران آجودانیه
مجتمع مسکوني آقای توکلی نیاوران آجودانیه
مجتمع مسکوني آقای گودرزی نیاوران کاشانک
مجتمع مسکوني آقای نادری نیاوران دارآباد
مجتمع مسکوني  آقای عنبرستانی نیاوران خ همایونفر
مجتمع مسکوني  آقای نیازی نیاوران اقدسیه
مجتمع مسکوني آقای افشاری اختیاریه خ تسلیمی
مجتمع مسکوني آقای نجاری اختیاریه خ دوقوز
مجتمع مسکوني آقای کامرانی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای وحیدی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای باطنی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای رمضانی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای نجاری قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای ولی نژاد قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای نورمحمدی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني  آقای حیدرنیا ولنجک
مجتمع مسکوني  آقای باصفت 1 ولنجک
مجتمع مسکوني  آقای باصفت 2 ولنجک
مجتمع مسکوني  آقای زارعی درکه
مجتمع مسکوني  آقای علی محمدی درکه
مجتمع مسکوني  آقای تکیه درکه
مجتمع مسکوني  آقای اعرابی درکه
مجتمع مسکوني  آقای حسینی درکه
مجتمع مسکوني  آقای پور حسینی درکه
مجتمع مسکوني  آقای قاضی مرادی اوشان
مجتمع مسکوني  آقای امانی شریعتی ظفر
مجتمع مسکوني  آقای خشنودی   شریعتی خ دولت
مجتمع مسکوني  آقای جواهری  شریعتی خ دولت
مجتمع مسکوني  آقای نعیم پور  شریعتی خ دولت
مجتمع مسکوني  آقای صادقی  شریعتی میدان مادر
مجتمع مسکوني  آقای نبید پاسداران
مجتمع مسکوني  آقای مظلومی  پاسداران
مجتمع مسکوني  آقای اسد بیگی پاسداران
مجتمع مسکوني  آقای عرب زاده پاسداران
مجتمع مسکوني  آقای نجفی پاسداران
مجتمع مسکوني  آقای نادری  دارآباد
مجتمع مسکوني  آقای گودرزی کاشانک
مجتمع مسکوني  آقای ادیب جردن
مجتمع اداری شرکت لوتوس فرشته
مجتمع مسکوني  آقای ماکویی خ ولی عصر (عج)
مجتمع مسکوني  آقای مومن خ ولی عصر (عج)
مجتمع اداری پلیس فتا خ ولی عصر (عج)
مجتمع اداری بیمه پارسیان خ ولی عصر (عج)
مجتمع مسکوني  آقای درستکار سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای قاسم خانی سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای شیعه فر 1 سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای شیعه فر 1 سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای نادری سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای سید موسوی سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای فلاح سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای کی منش سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای احتیاطی سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای کرباسی سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای صبورنیا سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای اسدی سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای نجاری سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای حسینی سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای ابویی سعادت آباد
مجتمع مسکوني  آقای قنبری شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای رضایی مقدم شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای وکیلی شهرک غرب
مجتمع فرهنگی - آموزشی ساحل​  آقای لعل محمدی شهرک غرب
ویلایی  آقای اسماعیلی شهرک غرب
ویلایی آقای قاسمی   شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای تجدد شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای برهانی شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای نوری شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای خدابخشی شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای چهره آزاد شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای خوش شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای فلاحی شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای پاک فطرت شهرک غرب
مجتمع تجاری_اداری  آقای عشقی شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای کثیرلو شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای فودازی شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای رازانی شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای کریمی شهرک غرب
مجتمع تجاری - اداری  آقای متین شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای فرجی شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای نادری 1 شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای نادری 2 شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای مشایخی شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای باقری شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای فرهادی شهرک غرب
مجتمع تجاری- مسکونی  آقای هدایت پناه شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای وطن پرست شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای جماعت شهرک غرب
مجتمع مسکوني  آقای اخگری مرزداران
مجتمع مسکوني  آقای لیلی مرزداران
مجتمع مسکوني  آقای کرم وردی مرزداران
مجتمع مسکوني  آقای فرهادی مرزداران
مجتمع مسکوني  آقای اندرز مرزداران
مجتمع مسکوني  آقای فتحی مرزداران
مجتمع مسکوني  آقای سمرقندی مرزداران
مجتمع مسکوني  آقای اکرمی مرزداران
مجتمع مسکوني  آقای حسین خانی باغ فیض
مجتمع مسکوني  آقای احمدی ستارخان
مجتمع مسکوني  آقای اسحاقی ستارخان
مجتمع مسکوني  آقای قربانی ستارخان
مجتمع مسکوني  آقای رمضان خانی ستارخان
مجتمع مسکوني  آقای کبیری 1 ستارخان
مجتمع مسکوني  آقای تکذبانی ستارخان
مجتمع مسکوني  آقای کبیری 2 ستارخان
مجتمع مسکوني  آقای هاشمی گیشا
مجتمع مسکوني  آقای رحمتی گیشا
مجتمع مسکوني  آقای فرهادی گیشا
مجتمع مسکوني  آقای باقری گیشا
مجتمع مسکوني  آقای سراجی گیشا
مجتمع مسکوني آقای صادقی 1 گیشا
مجتمع مسکوني آقای صادقی 2 گیشا
مجتمع مسکوني آقای پرتو گیشا
مجتمع مسکونی آقای اسلامی گیشا
مجتمع مسکوني آقای احمدزاده گیشا
مجتمع مسکوني آقای آتشی گیشا
مجتمع مسکوني آقای یوسفی 1 گیشا
مجتمع مسکوني آقای یوسفی 2 گیشا
مجتمع مسکوني آقای گنج آبادی گیشا
مجتمع مسکوني آقای لطفی گیشا
مجتمع مسکوني آقای زمانی کیا 1 گیشا
مجتمع مسکوني آقای زمانی کیا 2 گیشا
مجتمع مسکوني آقای زمانی کیا 3 گیشا
مجتمع مسکوني آقای شاه حسینی گیشا
مجتمع مسکوني آقای گودرزی گیشا
مجتمع مسکوني آقای یادگار گیشا
مجتمع مسکوني آقای جوزانی گیشا
مجتمع مسکوني آقای قدیانی گیشا
مجتمع مسکوني آقای منتظریان گیشا
مجتمع مسکوني آقای یوسف زاده گیشا
مجتمع مسکوني آقای رنجبر امیرآباد
مجتمع مسکوني آقای حسینی امیرآباد
مجتمع مسکوني آقای پروین آذر امیرآباد
مجتمع مسکوني آقای عبدالهی امیرآباد
مجتمع مسکوني آقای فراستی امیرآباد
مجتمع مسکوني آقای رضایی یوسف آباد
مجتمع مسکوني آقای دهداری یوسف آباد
مجتمع مسکوني آقای شفیعی یوسف آباد
مجتمع مسکوني آقای وطن پرست یوسف آباد
مجتمع مسکوني آقای استاد یوسف آباد
مجتمع مسکوني آقای عباسیان میدان گلها
مجتمع مسکوني آقای رضا الهی شهرآرا
مجتمع مسکوني آقای مولایی شهرآرا
مجتمع مسکوني آقای مسئله گو شهرآرا
مجتمع مسکوني آقای شیرانی شیخ بهایی
مجتمع مسکوني آقای فرزبود شیخ بهایی
مجتمع مسکونی آقای حیدری شیخ بهایی
مجتمع مسکوني آقای حسن پور شیخ بهایی
مجتمع مسکوني آقای سعادت شیخ بهایی
مجتمع مسکوني آقای باباشاهی شیخ بهایی
مجتمع مسکوني آقای رحیمی شیخ بهایی
مجتمع مسکوني آقای نهالی شیخ بهایی
مجتمع مسکوني آقای یزدانی شیخ بهایی
مجتمع مسکوني آقای عزیزی جنت آباد
مجتمع مسکوني آقای خلیلی جنت آباد
مجتمع مسکوني آقای گلسوار جنت آباد
مجتمع مسکوني آقای وشنیا جنت آباد
مجتمع مسکوني آقای صادقی جنت آباد
مجتمع مسکوني آقای عباسی جنت آباد
مجتمع مسکوني آقای عطفان نژاد جنت آباد
مجتمع مسکوني آقای خسروی پونک
مجتمع مسکوني آقای صفری پونک
مجتمع مسکوني آقای احسنی پونک