. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - ارزش های محوری

ارزش های محوری

 

ما یک گروه ساختمانی ارزش محور هستیم. این برای ما به این معناست که همیشه منافع ما در گروه ایجاد رضایتمندی و بهره مند شدن از کیفیت بالای خدمات برای مشتریان است و کاملاً بر اساس دید  برد – برد عمل می کنیم؛ ما متعقدیم که با کیفیت بالاتر و خدمات بهتر، برای مشتریان ارزش بیشتری آفریده و با این هدف خود را متعهد به کسب رضایت مشتریان می‏دانیم.

ما همواره به تفکر و رفتار حرفه ای پایبندیم؛ ارائه خدمات با کیفیت جهانی نیازمند بهره‏مندی از بهترین افراد با تجربه و کارآمد است. این به بدین معناست که تکیه این گروه بر آن است که از افراد هوشمند و مجرب استفاده کند. هیچ چیزی حتی بالاترین سرمایه‏ ها نمی‏تواند جایگزین دانش و تجربیات منابع انسانی گردد.

ما معتقدیم یادگیری و دانش محوری در ابعاد فردی و سازمانی یک باور و نوآوری مستمر یک ارزش ویژه است.

ما با اعتقاد به مسئولیت‏های اجتماعی و توسعه پایدار، خود را نسبت به جامعه متعهد می‏دانیم.