. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - چرا فوم بتن؟

چرا فوم بتن؟

  1. از لحاظ اقتصادی قیمت هر مترمکعب فوم بتن نسبت به پوکه ریزی ارزان تر است.
  2. سرعت عملیات اجرایی فوم بتن نسبت به پوکه ریزی بسیار بالاتر است به طوریکه پوکه ریزی برای هر اکیپ در هر روز تنها هفت ( 7 ) مترمکعب است درحالیکه فوم بتن را در هر روز 50 تا 60 مترمکعب می توان اجراء نمود.
  3. در روش پوکه ریزی به دلیل اختلاط پوکه و سیمان به صورت دستی امکان سست بودن قسمت هایی از کف بنا وجود دارد و بعد از گذشت زمان ترک و شکستگی هایی بر روی بعضی از سطوح که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به وجود خواهد آمد در صورتیکه در فوم بتن ملات به صورت یکنواخت مخلوط شده و در همه سطوح پخش می شود بنابراین از استحکام بیشتری برخوردار می باشد.
  4. وزن هر مترمکعب پوکه اجراء شده در حالت ایده آل تقریباً 600 کیلوگرم می باشد در حالیکه وزن هر مترمکعب فوم بتن بین 300 تا 350 کیلوگرم می باشد.
  5. جهت پوکه ریزی نیاز به استفاده از بالابر می باشد اما انتقال فوم بتن به طبقات فوقانی به صورت مکانیزه و با پمپاژ مواد به وسیله دستگاه و توسط شیلنگ های مخصوص صورت می گیرد.
  6. حمل پوکه و رفت و آمد کارگران در طبقات، احتمال خسارت به لوله کشی های کف ساختمان را افزایش می دهد ولی بدلیل اینکه فوم بتن با پمپاژ به طبقات ارسال می شود نیازی به هیچگونه رفت و آمد اضافی نمی باشد.
  7. در پوکه ریزی بایستی ماهیچه کشی و کروم بندی تاسیسات انجام شود در حالیکه در فوم بتن به علت وجود حباب های ریز، این محصول می تواد عایق لوله هایی که از کف عبور کرده اند باشد و نیاز به ماهیچه کشی و کروم بندی لوله ها و تاسیسات نمی باشد.
  8. در پوکه ریزی بسته به نوع و روش تولید آن ضایعات تقریبی 5 الی 15 درصد می باشد اما مکانیزه بودن سیستم تولید و انتقال فوم بتن، موجب گردیده تا ضایعات فوم بتن به صفر برسد.