. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - مناطق 21 و 22

مناطق 21 و 22

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني         آقای جعفری      دهکده المپیک خ ساحل جنوبی 
مجتمع مسکوني آقای جباری دهکده المپیک شهرک گلستان
مجتمع مسکوني آقای نوروند دهکده المپیک شهرک گلستان
مجتمع مسکوني آقای ابراهیمی دهکده المپیک شهرک گلستان
مجتمع مسکوني آقای بهدار دهکده المپیک شهرک گلستان
مجتمع مسکوني آقای لواف دهکده المپیک شهرک گلستان
مجتمع مسکوني آقای  گرشاسبی _ ابراهیمی  دهکده المپیک شهرک گلستان
مجتمع مسکونی آقای طباطبایی       دهکده المپیک شهرک گلستان
مجتمع مسکونی آقای زمانی دهکده المپیک شهرک گلستان
مجتمع مسکوني آقای کاظمی دهکده المپیک شهرک گلستان
مجتمع مسکوني آقای اشرفی دهکده المپیک شهرک گلستان
اداری-تجاری شرکت وایون شهرک گلستان بازار بزرگ ایران(ایران مال)
اداری-تجاری شرکت ویما شهرک گلستان بازار بزرگ ایران(ایران مال)
مجتمع مسکوني آقای ابراهیمی آزادگان-خرگوش دره- جنب برج عقاب
مجتمع مسکوني آقای سعادتی شهرک آزادی بلوار امام خمینی 
مجتمع مسکوني آقای زارع شهرک آزادی بلوار امام خمینی
مجتمع مسکوني آقای کریمی شهرک آزادی بلوار امام خمینی
مجتمع مسکوني آقای محمدلو شهرک آزادی بلوار محمد رسول الله
مجتمع مسکوني آقای اسلامی تهرانسر میدان کمال الملک
مجتمع مسکونی اقای مهدیان تهرانسر بلوار تهرانسر
مجتمع مسکوني آقای بنایی تهرانسر بلوار تهرانسر
مجتمع مسکوني آقای خداوردی تهرانسر شهرک دریا
مجتمع مسکوني آقای امانی تهرانسر خ قبادی جنوبی
مجتمع مسکوني آقای قاسمی تهرانسر شهرک پاسداران
مجتمع مسکوني آقای دهقانی وردآورد خ احتشام
مجتمع مسکوني آقای قنبری وردآورد شهرک الهیه
مجتمع مسکوني آقای هادی وردآورد شهرک الهیه