. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - مناطق 9 و 10

مناطق 9 و 10

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني         آقای ریاحی          آزادی خ انقلاب
مجتمع مسکوني         آقای مهرجو         آزادی خ شهید دستغیب
مجتمع مسکوني آقای ناظمی آزادی خ استاد معین
مجتمع مسکوني آقای مهرابی آزادی خ استاد معین
مجتمع مسکوني آقای فرهمندی 1 آزادی خ استاد معین
مجتمع مسکوني آقای بیگلو آزادی خ اسکندری
مجتمع مسکونی آقای شادمان آزادی خ دامپزشکی
مجتمع مسکونی آقای مهرجو آزادی خ دامپزشکی
مجتمع مسکونی آقای مهدی زاده آزادی خ دامپزشکی
مجتمع مسکونی آقای بیاتی جم آزادی خ طوس
مجتمع مسکوني آقای باجالان آزادی خ هاشمی
مجتمع مسکوني آقای هاشمی آزادی خ شاد آباد
مجتمع مسکوني آقای طیبی آزادی خ خوش
مجتمع مسکوني آقای آگاه آزادی خ کارون
مجتمع مسکوني آقای علیزاده آزادی خ جیحون
مجتمع مسکوني آقای مجیدی آزادی خ حبیب اللهی
مجتمع مسکوني آقای فرهمندی 2 آزادی خ میرقاسمی
مجتمع مسکوني آقای عبداللهی 1 خ امام خمینی خ جیحون
مجتمع مسکوني آقای اسکویی خ امام خمینی خ جیحون
مجتمع مسکوني آقای مجیدیان خ امام خمینی خ مرتضوی
مجتمع مسکوني آقای عبداللهی 2 خ امام خمینی خ دماوند
مجتمع مسکوني آقای زمان خ امام خمینی
مجتمع مسکوني آقای الماسی خ امام خمینی
مجتمع مسکوني آقای موذن خ قزوین خ قلعه مرغی
مجتمع مسکوني آقای موسوی خ قزوین خ قلعه مرغی