. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - منطقه 7

منطقه 7

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني         آقای اینانلو              عباس آباد خ آپادانا
مجتمع مسکوني آقای زارعی عباس آباد خ آپادانا
مجتمع مسکوني آقای داوطلب عباس آباد خ آپادانا
مجتمع مسکوني آقای تهرانی 1 عباس آباد خ آپادانا
مجتمع مسکونی آقای فرج زاده عباس آباد خ آپادانا
مجتمع مسکونی آقای قائمی عباس آباد خ سهروردی شمالی       
مجتمع مسکوني آقای طالشی عباس آباد خ سهروردی شمالی
مجتمع مسکوني آقای پارسا عباس آباد خ سهروردی شمالی
مجتمع مسکوني آقای محمد نژاد عباس آباد خ سهروردی شمالی
مجتمع مسکوني آقای شریفی عباس آباد خ سهروردی شمالی
مجتمع مسکوني آقای اکبرنژاد عباس آباد خ سهروردی شمالی
مجتمع مسکوني آقای مهدی زاده عباس آباد خ سهروردی شمالی
مجتمع مسکوني آقای موسی پور عباس آباد خ سهروردی شمالی
مجتمع مسکوني آقای فصیحی عباس آباد خ مفتح شمالی
مجتمع مسکوني آقای تهرانی 2 عباس آباد خ عربعلی
مجتمع مسکوني آقای جاریانی عباس آباد خ قنبر زاده
مجتمع مسکوني آقای عبداللهی                      عباس آباد خ مطهری
مجتمع مسکوني شرکت سازه های سیار فارسان عباس آباد خ مطهری
مجتمع مسکوني آقای شیرزاد عباس آباد خ مطهری
مجتمع مسکوني آقای سیلانی عباس آباد خ برازنده
مجتمع مسکوني آقای انصاری میدان هفتم تیر خ کریمخان
مجتمع مسکوني آقای قانع میدان هفتم تیر خ کریمخان
مجتمع مسکوني آقای درمگردیچیان میدان هفتم تیر خ کریمخان        
مجتمع مسکوني آقای عظیمی میدان هفتم تیر
مجتمع مسکوني آقای قراگوزلو طالقانی بهار شمالی
مجتمع مسکوني آقای صدر جو میدان سپاه خ گرگان
مجتمع مسکوني آقای یعقوبی نظام آباد خ مدنی جنوبی
مجتمع مسکوني آقای محمدی نظام آباد خ دماوند
مجتمع مسکوني آقای آقاجانی نظام آباد بالاتر از امام حسین
مجتمع مسکوني آقای شریف زاده نظام آباد خ شهید مدنی