. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - منطقه 6

منطقه 6

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني         آقای رنجبر               امیرآباد خ شهریور
مجتمع مسکوني آقای حسینی 1 امیرآباد خ انتصاریه
مجتمع مسکوني آقای عبداللهی امیرآباد خ گرد آفرید
مجتمع مسکوني آقای حسن پور امیرآباد خ آزادگان
مجتمع مسکوني آقای فرهادی امیرآباد خ آزادگان
مجتمع مسکوني آقای میرزایی امیرآباد خ آزادگان
مجتمع مسکوني آقای پروین آذر امیرآباد خ کارگر شمالی
مجتمع مسکوني آقای پرهیزگار امیرآباد خ کارگر شمالی
آمفی تأتر شرکت طراحان آریاک امیرآباد دانشگاه تهران
آمفی تأتر آقای موسوی امیرآباد دانشگاه تهران
شرکت شرکت دوک امیرآباد خ فاطمی غربی
مجتمع مسکوني آقای شلتیل امیرآباد خ فاطمی غربی
مجتمع مسکوني آقای شکری امیرآباد خ فاطمی غربی
مجتمع مسکوني آقای بابازاده امیرآباد خ فاطمه غربی
مجتمع مسکوني آقای افروز امیرآباد خ فاطمی غربی
مجتمع مسکوني آقای شفیعیان امیرآباد خ فاطمی شرقی
مجتمع مسکوني آقای احمدی امیرآباد میدان انقلاب ابتدای خ آزادی
مجتمع مسکوني آقای حسینی 2 امیرآباد میدان انقلاب
مجتمع مسکوني آقای مصلح پور امیرآباد خ جمالزاده شمالی
مجتمع مسکوني آقای جمالی امیرآباد خ جمالزاده شمالی
مجتمع مسکوني آقای فروغی میدان فلسطین خ سرپرست جنوبی
مجتمع مسکوني آقای حاجی بابا 1 یوسف آباد خ جهان آرا
مجتمع مسکوني آقای کریمیان یوسف آباد خ جهان آرا
مجتمع مسکوني آقای شفیعی یوسف آباد خ جهان آرا
مجتمع مسکوني آقای استاد محمد معمار یوسف آباد خ جهان آرا
مجتمع مسکوني آقای ناطق یوسف آباد خ جهان آرا
مجتمع مسکوني آقای صادق پور یوسف آباد خ جهان آرا
مجتمع مسکوني آقای وطن پرست یوسف آباد خ چهارم
مجتمع مسکوني شرکت پویا بنا یوسف آباد خ چهاردهم
مجتمع مسکوني آقای فضلی یوسف آباد خ چهاردهم
مجتمع مسکوني آقای دهداری یوسف آباد خ بیست و دوم
مجتمع مسکوني آقای حاجی بابا 2 یوسف آباد خ بیست و دوم
مجتمع مسکوني آقای استاد یوسف آباد خ 42/1
مجتمع مسکوني آقای رضایی یوسف آباد خ پنجاهم
مجتمع مسکوني گروه مهندسی زمین ران یوسف آباد خ پنجاهم
مجتمع مسکوني آقای سرمدی یوسف آباد خ شصت و هشتم            
مجتمع مسکوني آقای حاجی بابا 3 یوسف آباد خ مهرام
مجتمع مسکوني آقای قاسمی یوسف آباد خ مهرام
مجتمع مسکوني آقای اسدی یوسف آباد خ مهرام
مجتمع مسکوني آقای حاجی بابا 5 یوسف آباد خ مهرام
مجتمع مسکوني آقای حاجی بابا 4 یوسف آباد خ ابن سینا
مجتمع مسکوني آقای عباسیان یوسف آباد بلوار گلها
مجتمع مسکوني آقای خالق پناه یوسف آباد میدان سلماس
مجتمع مسکوني آقای ماکویی ولیعصر بالاتر از پارک ساعی
مجتمع مسکوني آقای بابایی ولیعصر جنب پارک ساعی
مجتمع مسکوني آقای لیلی آبادی ولیعصر بالاتر از پارک ملت
مجتمع مسکوني آقای رضوانیان خ ولیعصر نرسیده به فاطمی