. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - منطقه 5

منطقه 5

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني       آقای فتح آبادی پونک خ سردار جنگل
مجتمع مسکوني آقای خسروی پونک خ سردار جنگل
مجتمع مسکوني آقای صفری پونک خ سردار جنگل
مجتمع مسکوني             تعاونی مسکن والفجر         پونک خ سردار جنگل
مجتمع مسکوني آقای اتابکی پونک خ سردار جنگل
مجتمع مسکوني آقای ملک محمدی پونک خ سردار جنگل
مجتمع مسکوني آقای بک زاده پونک خ سردار جنگل
مجتمع مسکوني آقای اسلامی 1 پونک سیمون بولیوار
مجتمع مسکوني آقای مختاری  پونک سیمون بولیوار
مجتمع مسکوني آقای مهدیان پونک سیمون بولیوار
مجتمع مسکوني آقای اکبری پونک خ میرزابابایی
مجتمع مسکوني آقای خدایی پونک خ میرزابابایی
مجتمع مسکوني آقای خدایی پونک خ میرزابابایی
مجتمع مسکوني آقای فلکی پونک خ میرزابابایی
مجتمع مسکوني آقای زرتشت خلیلی پونک بلوار همیلا
مجتمع مسکوني آقای درخشان پونک خ چهار دیواری
مجتمع مسکوني آقای فراهانی پونک سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای اسلامی 2 پونک خ ایران زمین
مجتمع مسکوني آقای خیری جنت آباد  شمالی خ گلزار
مجتمع مسکوني آقای سعیدی جنت آباد شمالی خ گلزار
مجتمع مسکوني آقای آقازاده جنت آباد شمالی خ شقایق
مجتمع مسکوني آقای مجیدی جنت آباد شمالی خ شقایق
مجتمع مسکوني آقای عباسی 1       جنت آباد شمالی خ شقایق
مجتمع مسکوني آقای صبری جنت آباد شمالی خ شقایق
مجتمع مسکوني آقای محمودی جنت آباد شمالی خ شقایق
مجتمع مسکوني آقای ترکی جنت آباد شمالی خ ایرانشهر
مجتمع مسکوني آقای گلسوار جنت آباد شمالی خ بهارستان
مجتمع مسکوني آقای اسدی جنت آبادشمالی خ بهارستان
مجتمع مسکوني آقای فیاض جنت آباد شمالی خ مهستان
مجتمع مسکوني آقای عباسی 2 جنت آباد شمالی خ گلستان
مجتمع مسکوني آقای صادقی جنت آباد شمالی بلوار بعثت
مجتمع مسکوني آقای رنجبر جنت آباد شمالی شهرک مبعث
مجتمع مسکوني آقای عباسی 3 جنت آباد شمالی شهرک مبعث
مجتمع مسکوني آقای عباسی نژاد جنت آباد شمالی شهرک مبعث
مسجد مسجد الرسول جنت آباد شمالی شهرک مبعث
مجتمع مسکوني شرکت بام جنت آباد شمالی چهار راه ایران پارس
مجتمع مسکوني آقای حیدر زاده جنت آباد شمالی خ انصار المهدی
مجتمع مسکوني آقای خلیلی  جنت آباد مرکزی خ شاهین شمالی
مجتمع مسکوني آقای جهانی جنت آباد مرکزی خ شاهین شمالی
مجتمع مسکوني آقای شکرآبی جنت آباد مرکزی خ شاهین شمالی
مجتمع مسکوني آقای فتاحیه جنت آباد مرکزی خ شاهین شمالی
مجتمع مسکوني آقای مددی جنت آباد مرکزی خ شاهین شمالی
مجتمع مسکوني آقای سلیمی جنت آباد مرکزی خ سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای عزیزی جنت آباد مرکزی خ سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای عبداللهی جنت آباد مرکزی خ سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای اسماعیلی جنت آباد مرکزی خ سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای بختیاری جنت آباد مرکزی خ سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای وشنیا جنت آباد مرکزی خ سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای سجادیان جنت آباد مرکزی خ سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای احسنی جنت آباد مرکزی خ سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای حسینی جنت آباد مرکزی بلوار بعثت 16 متری
مجتمع مسکوني آقای عسگری جنت آباد مرکزی خ سی و پنج متری گلستان
مجتمع مسکوني آقای خداوردی جنت آباد جنوبی خ سی و پنج متری لاله
مجتمع مسکوني آقای نوری جنت آباد جنوبی خ سی و  پنج متری لاله
مجتمع مسکوني آقای انصاری جنت آباد جنوبی خ پیامبر غربی
مجتمع مسکوني آقای رجبی جنت آباد جنوبی خ ایثارگران
مجتمع مسکوني آقای عطفان نژاد جنت آباد جنوبی خ باهنر
مجتمع مسکوني آقای حمزه جنت آباد جنوبی خ چهارباغ شرقی
مجتمع مسکوني آقای اکبری شهران فلکه دوم
مجتمع مسکوني آقای صفرخانلو شهران فلکه دوم
مجتمع مسکوني آقای کاظمی شهران فلکه دوم
مجتمع مسکوني آقای کیانی شهران خ کوهسار
مجتمع مسکوني آقای اسلامی شهران خ کوهسار
مجتمع مسکوني خانم قوامی شهران خ کوهسار
مجتمع مسکوني آقای بختیاری شهران خ کوهسار
مجتمع مسکوني شرکت گنو شهران خ کوهسار
مجتمع مسکوني آقای جعفری شهران خ کوهسار
مجتمع مسکوني آقای صفری 1 شهران خ طوقانی
مجتمع مسکوني آقای صفری 2 شهران خ طوقانی
مجتمع مسکوني آقای روحی شهران خ طوقانی
مجتمع مسکوني آقای رحیمی شهران خ طوقانی
مجتمع مسکوني آقای قرح شهران خ طوقانی
مجتمع مسکوني آقای کاظمی شهران خ طوقانی
مجتمع مسکوني آقای روحی شهرزیبا خ شهید مرادی
مجتمع مسکوني آقای سامان شهرزیبا خ آیت الله کاشانی
مجتمع مسکوني آقای شهنواز شهرزیبا چهار راه تعاون
مجتمع مسکوني آقای نعمتی شهرزیبا بلوار تعاون آلاله شرقی
مجتمع مسکوني آقای حسین خانی باغ فیض خ شهید امیرحسین خانی
مجتمع مسکوني آقای امیدوار باغ فیض خ باهنر
مجتمع مسکوني آقای اسلامی باغ فیض خ باهنر
مجتمع مسکوني آقای نادعلی باغ فیض خ شهید صبح دوست
مجتمع مسکوني آقای صانعی باغ فیض خ 22 بهمن
مجتمع مسکوني آقای بزرگی بلوار فردوس شرق  خ وفا آذر شمالی
مجتمع مسکوني آقای تیموری بلوار فردوس شرق خ وفا آذر شمالی   
مجتمع مسکوني آقای هوشمند بلوار فردوس شرق خ وفا آذر جنوبی   
مجتمع مسکوني آقای بیگلرپور بلوار فردوس شرق خ وفا آذر جنوبی  
مجتمع مسکوني آقای امانی بلوار فردوس شرق  
مجتمع مسکوني آقای هاشمی                       بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی جنوبی
مجتمع مسکوني آقای شکری                       بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی جنوبی
مجتمع مسکوني آقای بیات                      بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی
مجتمع مسکوني آقای مولایی بلوار فردوس غرب خ محب
مجتمع مسکوني آقای حسینی بلوار فردوس غرب خ بهار جنوبی
مجتمع مسکوني آقای سرخ پور بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی
مجتمع مسکوني آقای اسلامی بلوار فردوس غرب خ ورزی شمالی
مجتمع مسکوني آقای مباشر رضایی خ ابوذر خ شالی
مجتمع مسکوني آقای جعفر نژاد خ ابوذر خ پیامبر شرقی
مجتمع مسکوني آقای منتظری خ ابوذر خ پیامبر مرکزی
مجتمع مسکوني آقای بیات خ ابوذر خ مهران
مجتمع مسکوني آقای اسکندری خ ابوذر خ مهران
مجتمع مسکوني آقای زینعلی آیت الله کاشانی خ الهی
مجتمع مسکوني آقای حسن پور آیت الله کاشانی خ بهنام
مجتمع مسکوني آقای بهرامی آیت الله کاشانی خ تراکمه
مجتمع مسکوني آقای رمضان خانی آریاشهر فلکه اول صادقیه
مجتمع مسکوني آقای زارع آریاشهر فلکه اول صادقیه
مجتمع مسکوني آقای شاپوری سازمان برنامه شمالی خ نهم
مجتمع مسکوني آقای کیانی سازمان برنامه شمالی خ دهم