. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - منطقه 4

منطقه 4

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


اکسیر صنعت
عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني آقای تبید پاسداران گلستان دوم
مجتمع مسکوني آقای مظلومی پاسداران گلستان سوم
مجتمع مسکوني آقای فولادی فر پاسداران گلستان پنجم
اداری-تجاری شرکت رکیندژ پاسداران گلستان ششم
اداری-تجاری شرکت تکناب پاسداران گلستان ششم
مجتمع مسکوني آقای اسد بیگی پاسداران گلستان نهم
مجتمع مسکوني آقای زند پاسداران بوستان دوم
مجتمع مسکوني آقای البرزی پاسداران بوستان ششم
مجتمع مسکوني آقای مهری پاسداران خ رفیق دوست
مجتمع مسکوني آقای نجفی پاسداران کوهستان چهارم
مجتمع مسکوني آقای اخلاصی پاسداران روبه روی حسینیه ارشاد
مجتمع مسکونی آقای بهرامی پاسداران خ گل نبی
مجتمع مسکوني آقای عرب پاسداران خ ساقدوش
مجتمع مسکوني آقای عرب زاده پاسداران میدان هروی                 
مجتمع مسکوني آقای ژاله پاسداران میدان هروی                 
مجتمع مسکوني آقای فرحزادی سیدخندان خ خواجه عبدالله انصاری
مجتمع مسکوني آقای ابوفاضلی سیدخندان خ خواجه عبدالله انصاری
مجتمع مسکوني آقای حجازی سیدخندان خ خواجه عبدالله انصاری
مجتمع مسکوني آقای نورانی سیدخندان خ خواجه عبدالله انصاری
مجتمع مسکوني آقای باقری سیدخندان خ سیمرغ
مجتمع مسکوني اکسیر صنعت سیدخندان خ میر مطهری
مجتمع مسکوني آقای حسینی         سیدخندان خ شریعتی
مجتمع مسکوني خانم دکتر فراهانی سیدخندان خ شهید عراقی
مجتمع مسکونی آقای یزدان خواه سیدخندان خ شهید عراقی
مجتمع مسکونی آقای زارع سیدخندان پل سیدخندان
مجتمع مسکونی آقای رافت سیدخندان خ سیمرغ غربی
مجتمع مسکونی آقای حافظی سیدخندان کوچه مسجد
مجتمع مسکونی سیدخندان خ میر مطهری
مجتمع مسکوني آقای افروز مجیدیه شمالی خ 16متری دوم
مجتمع مسکوني آقای نقیان مجیدیه شمالی خ شهید کرد
مجتمع مسکوني آقای بهرامیان مجیدیه شمالی خ شهید کرد
مجتمع مسکوني آقای وادی دار مجیدیه شمالی خ ریمانی
مجتمع مسکوني آقای مسلمی مجیدیه شمالی خ استاد حسن بنا
مجتمع مسکوني آقای قازری مجیدیه جنوبی شانزده متری اول
مجتمع مسکوني آقای حقیقت حکیمیه بلوار بهار
مجتمع مسکوني آقای همیشه بهار حکیمیه بلوار بهار
مجتمع مسکوني آقای خیرجو حکیمیه بلوار بهار
مجتمع مسکوني آقای ملک محمدی حکیمیه بلوار بهار
مجتمع مسکوني آقای زند حکیمیه خ بهشت
مجتمع مسکوني آقای مددی حکیمیه خ پور مختار