. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - منطقه 2 - یک

منطقه 2 - یک

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني  آقای رستم پور سعادت آباد خ یکم
مجتمع مسکوني  آقای درستکار سعادت آباد خ دوم
مجتمع مسکوني آقای معماریان سعادت آباد خ سوم
مجتمع مسکوني آقای گرامی 2 سعادت آباد خ سوم
مجتمع مسکوني  آقای قاسم خانی سعادت آباد خ هفتم
مجتمع مسکوني  آقای نورانی سعادت آباد خ هفتم
مجتمع مسکوني  آقای رحیمی سعادت آباد خ هفتم
مجتمع مسکوني  آقای عابدی سعادت آباد خ چهاردهم
مجتمع مسکوني  آقای شیعه فر 1 سعادت آباد خ شانزدهم
مجتمع مسکوني  آقای شیعه فر 2 سعادت آباد خ هفدهم
مجتمع مسکوني  آقای میرزایی سعادت آباد خ سی ام
مجتمع مسکوني  آقای نادری 1 سعادت آباد خ سی و یکم
مجتمع مسکوني آقای کی منش سعادت آباد خ علامه شمالی
مجتمع مسکوني آقای خجیر سعادت آباد خ علامه شمالی
مجتمع مسکوني آقای رحیمی سعادت آباد خ علامه شمالی
مجتمع مسکوني آقای شهابی سعادت آباد خ علامه شمالی
مجتمع مسکوني آقای احتیاطی 1  سعادت آباد خ علامه شمالی
مجتمع مسکوني آقای احتیاطی 2  سعادت آباد خ علامه شمالی
مجتمع مسکوني آقای  ضیا پور سعادت آباد خ علامه جنوبی
مجتمع مسکوني آقای کرباسی 1 سعادت آباد خ علامه جنوبی
مجتمع مسکوني آقای کرباسی 2 سعادت آباد خ علامه جنوبی
مجتمع مسکوني آقای حسینی سعادت آباد خ علامه جنوبی
مجتمع مسکوني  آقای عبدالله پور سعادت آباد خ صراف های شمالی
مجتمع مسکوني  آقای اعتزازیان سعادت آباد خ صراف های شمالی
مجتمع مسکوني  آقای سید موسوی سعادت آباد خ صراف های جنوبی
مجتمع مسکوني  آقای سرخ پور سعادت آباد خ صراف های جنوبی 
مجتمع مسکوني  آقای اعتزازیان سعادت آباد خ صراف های جنوبی 
مجتمع مسکوني  آقای حسینی 1 سعادت آباد بین چهار راه سرو و میدان کتاب
مجتمع مسکوني  آقای ایوبی سعادت آباد بین چهار راه سرو و میدان کاج
مجتمع مسکوني  آقای جمشیدی سعادت آباد بین چهار راه سرو و میدان کاج
مجتمع مسکوني  آقای ممنون سعادت آباد بین چهار راه سرو . میدان کاج
مجتمع مسکوني  آقای شیخ سعادت آباد بین چهار راه سرو و میدان کاج
مجتمع مسکوني  آقای صبورنیا سعادت آباد چهار راه سرو
مجتمع مسکوني  آقای مهدی پور سعادت آباد چهار راه سرو
مجتمع مسکوني  آقای اینانلو 1 سعادت آباد چهار راه سرو
مجتمع مسکوني  آقای دقت پور سعادت آباد چهار راه سرو
مجتمع مسکوني آقای اسدی 1 سعادت آباد چهار راه سرو
مجتمع مسکوني آقای کریمی سعادت آباد چهار راه سرو
مجتمع مسکوني آقای حسینی 2 سعادت آباد میدان کتاب
مجتمع مسکوني آقای صادقی سعادت آباد میدان کتاب
مجتمع مسکوني آقای کلانتری سعادت آباد بالاتر از میدان شهرداری
مجتمع مسکوني آقای اینانلو 2 سعادت آباد بلوار شهرداری
مجتمع مسکوني آقای صمدی سعادت آباد بلوار شهرداری
مجتمع مسکوني آقای لشکری سعادت آباد بلوار شهرداری
مجتمع مسکوني آقای نجاری سعادت آباد بیست متری آسمان
مجتمع مسکوني آقای فلاح سعادت آباد بلوار بیست و چهار متری
مجتمع مسکوني آقای گرامی 1 سعادت آباد بلوار بیست و چهار متری
مجتمع مسکوني آقای اکبر زادگان سعادت آباد خ کوهستان
مجتمع مسکوني آقای قلی پور  سعادت آباد شهرک مخابرات
مجتمع مسکوني آقای هاشمی  سعادت آباد چهار راه مسجد قدس
مجتمع مسکوني آقای کریمی سعادت آباد کوی فراز
مجتمع مسکوني آقای نادری 2 شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای نادری 3 شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای چهره آزاد 1 شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای مشایخی شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای حنیفه شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای جدیدی شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای اسدی 2 شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای باقری شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای فرهادی شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای هدایت پناه شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای کثیرلو شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای امین فر شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای فودازی شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای صمدی شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای متین شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای رازاتی شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای کریمی شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای فرجی شهرک غرب خ سپهر
مجتمع مسکوني آقای وطن پرست شهرک غرب فاز 4
مجتمع مسکوني آقای تجدد شهرک غرب فاز 4
مجتمع مسکوني آقای حبیبی شهرک غرب فاز 4
مجتمع مسکوني آقای روحی فرد شهرک غرب فاز 4
مجتمع مسکوني  خانم برهانی شهرک غرب فاز 4
مجتمع مسکوني آقای نوری شهرک غرب فاز 4
مجتمع مسکوني آقای رضایی شهرک غرب فاز 4
مجتمع مسکوني آقای اسماعیلی شهرک غرب فاز 5
مجتمع مسکوني  آقای قنبری شهرک غرب بلوار خوردین
مجتمع مسکوني  آقای نژاد فر1 شهرک غرب بلوار خوردین
مجتمع مسکوني  آقای نژاد فر2 شهرک غرب بلوار خوردین
مجتمع مسکوني  آقای رضایی مقدم شهرک غرب بلوار خوردین
مجتمع مسکوني  آقای وکیلی شهرک غرب بلوار خوردین
مجتمع مسکوني   پروژه آرک شهرک غرب بلوار خوردین خ شفق
مجتمع مسکوني                      آقای پوده ای شهرک غرب بلوار دریا
مجتمع مسکوني                      آقای کاویی شهرک غرب بلوار دریا
مجتمع فرهنگی - آموزشی ساحل​  آقای لعل محمدی شهرک غرب بلوار دریا
مجتمع فرهنگی - آموزشی ساحل​  آقای غلامی نژاد شهرک غرب بلوار دریا
مجتمع مسکونی  آقای پاک فطرت شهرک غرب بلوار دریا
مجتمع مسکونی آقای شاه محمدی  شهرک غرب بلوار دریا
مجتمع مسکونی آقای سرلک  شهرک غرب بلوار دریا
مجتمع مسکوني  آقای هاشمی شهرک غرب بلوار دریا
مجتمع تجاری-اداری  آقای عشقی شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای جماعت شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای فلاحی 1 شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای فلاحی 2 شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای خدابخشی شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای کاظمی شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای چهره آزاد 2 شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای خوش شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای فلاحی 3 شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای شقاقی شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای کریمی شهرک غرب بلوار فرحزادی
مجتمع مسکوني  آقای عابد پور شهرک غرب بلوار دادمان
مجتمع تجاری_اداری  آقای فقیهی نیا شهرک غرب بلوار دادمان
مجتمع تجاری_اداری  آقای بیگی شهرک غرب بلوار دادمان
مجتمع مسکونی  آقای روحی فرد شهرک غرب فلامک
مجتمع مسکونی  آقای شاهپوری شهرک غرب ایثارگران
مجتمع مسکوني  آقای علی اکبری مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای کرم وردی مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای میرزا زاده 1 مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای میرزازاده 2 مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای اکرمی مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع تجاری - اداری  آقای قایم مقامی مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای شفیع خانی مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای ابراهیمی مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای بیات لو مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای ریسی مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای گودرزی مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکوني  آقای حسینیان مرزداران خ ابراهیمی
مجتمع مسکونی  آقای فتحی مرزداران خ 35متری لاله
مجتمع مسکوني  آقای برهانی مرزداران خ 35متری لاله
مجتمع مسکوني  آقای زارع زاده مرزداران خ 35متری لاله
مجتمع مسکوني  آقای اکبری مرزداران خ 35متری لاله
مجتمع مسکوني  آقای جعفری مرزداران خ سپهر
مجتمع مسکوني  آقای اندرز 1 مرزداران خ سپهر
مجتمع مسکوني  آقای حسین زاده مرزداران خ سپهر
مجتمع مسکوني  آقای اندرز 2 مرزداران خ سپهر
مجتمع مسکوني  آقای سمرقندی مرزداران خ سپهر
مجتمع مسکوني  آقای محمدی مرزداران خ سپهر
مجتمع مسکوني  آقای اسدی مرزداران خ سپهر
مجتمع مسکوني  آقای سلطان محمدی مرزداران خ اطاعتی شمالی
مجتمع مسکوني  آقای دمیرچی مرزداران خ اطاعتی جنوبی
مجتمع مسکوني  آقای صابری مرزداران خ اطاعتی جنوبی
مجتمع مسکوني  آقای زارع مرزداران خ اطاعتی جنوبی
مجتمع مسکوني  آقای مولایی مرزداران خ حضرت ابوالفضل
مجتمع مسکوني  آقای ریحانی مرزداران خ حضرت ابوالفضل
مجتمع مسکوني  آقای محمدی مرزداران خ حضرت ابوالفضل
مجتمع مسکوني  آقای فاید مرزداران خ حضرت ابوالفضل
مجتمع مسکوني  آقای مرادی مرزداران خ حضرت ابوالفضل
مجتمع مسکوني  آقای اخگری مرزداران خ ایثار
مجتمع مسکوني  آقای حسینیان مرزداران خ ایثار
مجتمع مسکوني  آقای اشتری مرزداران خ ایثار
مجتمع مسکوني  آقای ضابطی مرزداران خ ایثار
مجتمع مسکوني  آقای احمد زاده مرزداران خ ایثار خ دریا
مجتمع مسکوني  آقای میرزایی مرزداران خ ایثار خ دریا
مجتمع مسکوني  آقای آزاد مرزداران خ البرز
مجتمع مسکوني  آقای لیلی مرزداران خ گلدیس
مجتمع مسکوني  آقای کاشی مرزداران خ سرسبز شمالی
مجتمع مسکوني  آقای زمزمی مرزداران جانبازان غربی
مجتمع مسکوني  آقای عباسی مرزداران اشرفی اصفهانی
مجتمع مسکوني  آقای شریفی مرزداران خ فرشتگان
مجتمع مسکوني  آقای احمدی ستارخان خ کوکب
مجتمع مسکوني  آقای قربانی ستارخان خ کوکب
مجتمع مسکوني  آقای صحت ستارخان خ کوکب
مجتمع مسکوني  آقای رمضان خانی 1 ستارخان خ کاشانی پور
مجتمع مسکوني  آقای رمضان خانی 2 ستارخان خ کاشانی پور
مجتمع مسکوني  آقای رمضان خانی 3 ستارخان خ کاشانی پور
مجتمع مسکوني  آقای کبیری  ستارخان خ سازمان آب
مجتمع مسکوني  آقای ترکی ستارخان خ سازمان آب
مجتمع مسکوني  آقای خانی ستارخان خ سازمان آب
مجتمع مسکوني  آقای محمدی ستارخان خ سازمان آب
مجتمع مسکوني  آقای آسودی ستارخان خ سازمان آب
مجتمع مسکوني  آقای عظیمی ستارخان خ سازمان آب
مجتمع مسکوني  آقای حسین بافی ستارخان خ باقرخان
مجتمع مسکوني  آقای لوک زاده ستارخان خ تهران ویلا
مجتمع مسکوني  آقای خداکرم ستارخان خ حبیب اللهی
مجتمع مسکوني  آقای صادق مهر ستارخان خ حبیب اللهی
مجتمع مسکوني  آقای عارف زاده ستارخان خ حبیب اللهی
مجتمع مسکوني  آقای هوشمند ستارخان خ توکلی
مجتمع مسکوني  آقای صادقی ستارخان خ توکلی
مجتمع مسکوني  آقای صحت ستارخان خ کوکب
مجتمع مسکوني  آقای تکذبانی ستارخان خ شادمان
مجتمع مسکوني  آقای فرهمند ستارخان خ شادمان
مجتمع مسکوني  آقای اسحاقی ستارخان پل ستارخان
مجتمع مسکوني  آقای خسروی طرشت خ شهید گلاب
مجتمع مسکوني  آقای گنج آبادی