. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - منطقه 1

منطقه 1

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


  مجتمع مسکوني
عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني آقای محمدنیا زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای کریمی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای رضایی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای جلالی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای رهبری زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای جلالی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای با خدا زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای طوفانیان زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای گنجینه ای زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای حسنی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای رئیسی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای برزگر زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای ذوالفقاری زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای رحیمی زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای خیر اندیش زعفرانیه خ مقدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای کوهی زعفرانیه خ مفدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای ظابطیان زعفرانیه خ مفدس اردبیلی
مجتمع مسکوني آقای مفید زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای خیرخواهی زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای زارعی زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای وحیدی زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای قایم مقامی زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای حاجی شفیعی زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای ملکی زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای شریف زعفرانیه خ اعجازی(آصف)
مجتمع مسکوني آقای سیادتی زعفرانیه خ فلاحی
مجتمع مسکوني آقای محمدی زعفرانیه خ فلاحی
مجتمع مسکوني آقای جوزانی زعفرانیه خ فلاحی
مجتمع مسکوني خانم شیرازی زعفرانیه خ فلاحی
مجتمع مسکوني آقای احمدی زعفرانیه خ ماکویی
مجتمع مسکوني آقای جاوید مهر زعفرانیه خ شیرکوه
مجتمع مسکوني آقای میثاقیان زعفرانیه خ علی حسینی
مجتمع مسکوني آقای بدخشان زعفرانیه سه راه زعفرانیه
مجتمع مسکوني آقای درباریان محمودیه خ شهریور
مجتمع مسکوني آقای حیدرنیا ولنجک بلوار دانشجو
مجتمع مسکوني آقای باصفت ولنجک خ هفتم
مجتمع مسکوني آقای باصفت ولنجک خ دهم
مجتمع تجاری پاساژ توچال ولنجک خ سیزدهم
مجتمع مسکونی آقای اندیشه ولنجک خ هفدهم شرقی
مجتمع مسکوني آقای شکویی ولنجک خ هجدهم
مجتمع مسکوني آقای زارعی درکه خ اوین
مجتمع مسکوني آقای علی محمدی درکه خ اعرابی
مجتمع مسکوني آقای فراهانی درکه خ اعرابی
مجتمع مسکوني آقای خان بابایی درکه خ اعرابی
مجتمع مسکوني آقای احتشامی درکه خ اعرابی
مجتمع مسکوني آقای تکیه درکه
مجتمع مسکوني آقای اعرابی درکه خ سیزدهم
مجتمع مسکوني آقای پور حسینی درکه خ شاد
مجتمع مسکوني آقای مرتضوی درکه میدان درکه
مجتمع مسکوني آقای حفیظی شمیران میدان قدس
مجتمع مسکوني آقای رحیمی شمیران میدان قدس
مجتمع مسکوني آقای فرخی شمیران میدان قدس
مجتمع مسکوني آقای تفرشی تجریش خ دربند
مجتمع مسکوني آقای صادقی تجریش خ فناخسرو
شرکت شرکت لوتوس فرشته خ اخگری
شرکت شرکت لوتوس فرشته خ تختی
مجتمع مسکوني آقای حسینی فرشته
مجتمع مسکوني آقای علی اکبر فرشته خ هاله
مجتمع مسکوني آقای زمانی فرشته خ آقا بزرگی
مجتمع مسکوني آقای دهقان الهیه خ اکبری
مجتمع مسکوني آقای کامرانی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای وحیدی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای باطنی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای رمضانی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای خانی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای ولی نژاد 1 قیطریه خ اندرزگو
اداری اجلاس فرمانیه قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای نورمحمدی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای نجاری قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای نور محمدی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای مزینانی قیطریه خ اندرزگو
مجتمع مسکوني آقای خشنودی قیطریه خ دولت
مجتمع مسکوني آقای جواهری قیطریه خ دولت
مجتمع مسکوني آقای جنتی قیطریه خ دولت
مجتمع مسکوني آقای نعیم پور قیطریه خ دولت
مجتمع مسکوني آقای جواهریان قیطریه خ دولت
مجتمع مسکوني آقای طبعی قیطریه بلوار کاوه
مجتمع مسکوني آقای حاج جعفر قیطریه خ دولت
مجتمع مسکوني آقای زنگیچه قیطریه خ خراسانی
مجتمع مسکوني آقای لاری زاده قیطریه رو به روی پارک قیطریه
مجتمع مسکوني آقای شاکری قیطریه بالاتر از پارک قیطریه
مجتمع مسکوني آقای شاه حسینی قیطریه خ روشنایی
مجتمع مسکوني آقای اسدخان قیطریه خ روشنایی
مجتمع مسکوني آقای مصباح قیطریه خ کیارنگ
مجتمع مسکوني آقای بحری قیطریه منظریه
مجتمع مسکوني آقای مویدی قیطریه خ انصاری
مجتمع مسکوني آقای علی اکبری قیطریه خ شریعتی
مجتمع مسکوني آقای کریمی قیطریه خ شریعتی
مجتمع مسکوني آقای اصلی قیطریه خ شریعتی
مجتمع مسکوني آقای ایلخانی نیاوران کامرانیه خ شیبانی
مجتمع مسکوني آقای ابوترابی نیاوران کامرانیه خ سعیدی
مجتمع مسکوني آقای کریمی نیاوران کامرانیه خ سعیدی
مجتمع مسکوني آقای بنی آدم نیاوران کامرانیه خ تاجیک
مجتمع مسکوني آقای رضایی نیاوران کامرانیه
مجتمع مسکوني آقای گل افروز       نیاوران فرمانیه خ لواسانی
مجتمع مسکوني پروژه اجلاس فرمانیه نیاوران فرمانیه خ لواسانی
مجتمع مسکوني آقای خرمی نیاوران فرمانیه خ نوریان
مجتمع مسکوني آقای سیدانی نیاوران فرمانیه خ عسگریان
مجتمع مسکوني آقای کرباسییان نیاوران فرمانیه خ دیباجی شمالی
مجتمع مسکوني آقای نعیمی نیاوران فرمانیه خ نارنجستان
مجتمع مسکوني آقای کریمی نیاوران اقدسیه
مجتمع مسکوني آقای نوروزی نیاوران اقدسیه خ نوبنیاد
مجتمع مسکوني آقای نیازی نیاوران اقدسیه خ سپند
مجتمع مسکوني پروژه ستاره عمران زمین نیاوران اقدسیه خ موحد
مجتمع مسکوني آقای بهارستانی نیاوران خ خداوردی
مجتمع مسکوني آقای کبیری نیاوران خ خداوردی
مجتمع مسکوني گروه مهندسی مان نیاوران آجودانیه خ پورابتهاج
مجتمع مسکوني آقای هوشمندی نیاوران آجودانیه خ پور ابتهاج
مجتمع مسکوني آقای توکلی نیاوران آجودانیه خ دوم شرقی
مجتمع مسکوني آقای عظیمی نیاوران آجودانیه نبش برج ستاره
شرکت شرکت آرمانی نیاوران کاشانک خ صبوری
مجتمع مسکوني آقای گودرزی نیاوران کاشانک
مجتمع مسکوني آقای نادری نیاوران دارآباد
مجتمع مسکوني سامان سازه کوثران نیاوران دارآباد
مجتمع مسکوني آقای عنبرستانی نیاوران خ همایونفر
مجتمع مسکوني آقای ابوفاضلی نیاوران خ امیر سلیمانی
مجتمع مسکوني آقای روزبهانی نیاوران خ باهنر
مجتمع مسکوني آقای محرم نژاد نیاوران خ باهنر
مجتمع مسکوني آقای سلیمانی نیاوران خ باهنر
مجتمع مسکوني آقای فرزاد نیا نیاوران خ فیضیه
مجتمع مسکوني آقای فتاحی نیاوران خ فیضیه
شرکت شرکت پایا نیاوران خ فیضیه
مجتمع مسکوني آقای داداشی نیاوران پایین تر از سه راه یاسر
مجتمع مسکوني آقای سلیمانی 2 نیاوران پایین تر از سه راه یاسر
مجتمع مسکوني آقای نجم آبادی نیاوران پایین تر از سه راه یاسر
مجتمع مسکوني آقای مهربانی نیاوران خ جمال آباد
مجتمع مسکوني آقای رضا قلی نیاوران خ جمال آباد
مجتمع مسکوني آقای حیدری نیاوران خ جمال آباد
مجتمع مسکوني آقای جعفری نیاوران خ منظریه
مجتمع مسکوني آقای احسانی نیاوران خ منظریه
مجتمع مسکوني آقای کهندل نیاوران سوهانک
مجتمع مسکوني آقای روزبهانی شهرک محلاتی شهرک نفت
مجتمع مسکوني آقای بنویدی شهرک محلاتی شهرک ولیعصر
مجتمع مسکوني آقای لطفی ازگل خ گلپین
مجتمع مسکوني آقای کاشانی ازگل خ نوبهار
مجتمع مسکوني آقای یگانه پور ازگل بیدستان یکم
مجتمع مسکوني آقای محمودی ازگل بلوار ارتش
مجتمع مسکوني آقای خوشوقت ازگل بلوار ارتش
مجتمع مسکوني آقای فرزین ازگل بلوار ارتش
مجتمع مسکوني آقای کمره ای ازگل انتهای صیاد شیرازی