. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - منطقه 3

منطقه 3

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني آقای افشاری اختیاریه خ تسلیمی
مجتمع مسکوني آقای نجاری اختیاریه خ دوقوز                   
مجتمع مسکوني آقای ملکی اختیاریه شمالی بلوار کاوه جنوب
مجتمع مسکوني آقای ابوالحسنی اختیاریه خ دیباجی جنوبی
مجتمع مسکوني آقای حافظی اختیاریه خ عابدینی زاده
مجتمع مسکوني آقای امانی قلهک خ ظفر
مجتمع مسکوني آقای احسانی قلهک خ یخچال
مجتمع مسکوني آقای شریف قلهک خ یخچال
مجتمع مسکوني آقای میرزایی میرداماد میدان مادر
مجتمع مسکوني آقای ایلخانی میرداماد میدان مادر
مجتمع مسکوني آقای کمیلی میرداماد میدان مادر
مجتمع مسکوني آقای درویش میرداماد میدان مادر
فرهنگی و آموزشی کتاب خانه ملی حقانی کتاب خانه ملی
فرهنگی و آموزشی ژالکه حقانی باغ موزه بانک مرکزی
فرهنگی و آموزشی مهندسی سازه هنر افق حقانی کتاب خانه ملی
فرهنگی و آموزشی مهندسی سازه هنر افق حقانی کتاب خانه ملی
مجتمع مسکوني آقای مشهوری ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای محمدیان ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای هنجنی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای رحیمی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای صادقی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای شیرازی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای یزدانی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای هگمتانه ونک خ ملاصدرا
فرهنگی آموزشی آتی پی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای رحیمی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای فرزبود ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای قاسمی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای صفری ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای حیدری ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای صانعی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای هدایتی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای حسنیان ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای سعادت ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای تهالی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای امیری ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای ربیعی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکونی آقای فتحی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکونی آقای خاکسار ونک چهار راه جهان کودک
مجتمع مسکونی آقای شادکام ونک چهار راه جهان کودک
مجتمع مسکونی آقای رزاقی ونک خ برزیل
مجتمع مسکوني آقای بختیاری شیخ بهایی جنوبی خ جانبازان
تجاری خونه به خونه شیخ بهایی جنوبی خ آقاعلیخانی
برج مخابرات برج مخابرات شیخ بهایی جنوبی
مجتمع مسکونی آقای احمدی ونک خ ملاصدرا خ شاد
مجتمع مسکوني آقای بابا شاهی ونک خ ملاصدرا
مجتمع مسکوني آقای صادقی ونک میدان مادر
مجتمع مسکوني آقای ایلخانی ونک میدان مادر
اداری-تجاری بیمه معلم ونک خ گاندی
اداری-تجاری آقای ترکی ونک خ گاندی
مجتمع مسکوني آقای امانی ونک خ توانیر
مجتمع مسکوني آقای خمسه ونک خ توانیر
مجتمع مسکوني آقای اسفندیاری ونک خ توانیر
مجتمع مسکوني آقای شادکام ونک خ خدامی
اداری پلیس فتا ونک خ شهید یاسمی
مجتمع مسکونی آقای بندگانی ونک خ شهید یاسمی
مجتمع مسکونی آقای ادیب ونک خ جردن
مجتمع مسکونی آقای حقیقت ونک خ جردن
مجتمع مسکونی آقای بهنام ونک خ جردن
اداری-تجاری بیمه پارسیان ونک خ میرداماد
مجتمع مسکونی آقای عابدپور ونک خ میرداماد
مجتمع مسکونی آقای خاکسار ونک چهار راه جهان کودک
مجتمع مسکونی آقای لواسانی ظفر خ دستجردی
مجتمع مسکونی آقای خلیلی ظفر خ فرید افشار
مجتمع مسکونی آقای اربابی شریعتی شمال خ تقی رفعت
مجتمع مسکونی آقای وفایی جردن خ طاهری
مجتمع مسکونی آقای اسدی جردن بلوار گلستان
مجتمع مسکونی آقای جوزانی جردن بلوار گلستان
مجتمع مسکونی آقای حیدری جردن بلوار گلستان
مجتمع مسکونی آقای اربابی شریعتی شمال خ تقی رفعت
مجتمع مسکونی خانم محمد خانی جردن پارک وی
مجتمع مسکونی آقای وحیدی جردن ناهید غربی
مجتمع مسکونی آقای صلحی شریعتی بالاتر از میرداماد