. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - کف سازی طبقات

کف سازی طبقات

به دليل سبکي وزن فوم بتن و آسان بودن تهيه آن مي توان کف تمامي طبقات را بعد از اتمام کارهاي تاسيساتي با آن پوشانده و بلافاصله عمليات بعدي را مستقيما روي آن انجام داد. سيال بودن ماده ايجاد شده باعث مي شود تمامي درزهاي موجود در ساختمان را پر کرده و سطحي صاف ويکنواخت را ايجاد کند.

اجراء انواع پروژه های مسکونی، تجاری، اداری، گردشگری، هتل و ... کارنامه درخشانی از اجراء کفسازی طبقات را برای این گروه بوجود آورده است.

گروه فوم بتن کیان اعلام می دارد که بهترین کیفیت حق شماست.