. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - شیب بندی پشت بام

شیب بندی پشت بام

فوم بتن با صرفه ترین و محکم ترین مصالح سبکی است که می توان از آن برای پوشش شیب بندی استفاده نمود.این محصول با دستگاه مخصوص به صورت بتن یکپارچه در محل قابل تهیه و استفاده است.

اجرای پروژه های کوچک و بزرگ در زمینه شیب بندی پشت بام تجربه فراوانی را برای کادر ما بوجود آورده تا امروز بتوانیم با کادر متخصص و مجرب در زمینه شیب بندی پشت بام تجربه فراوانی را برای کادر ما بوجود آورده تا بتوانیم امروز با کادر متخصص و مجرب در این زمینه به عنوان بهترین باشیم.

گروه فوم بتن کیان اعلام می دارد که بهترین کیفیت حق شماست.